UPMVSH


Urdhri Profesional I Mjekeve Veterinare Shqiptare

RRETH NESH

Urdhri Profesional Veterinar i Shqipërisë (UPMVSH) është krijuar me ligjin nr. 113/2015 të Kuvendit të Shqipërisë, ndërsa ngritja dhe themelimi i tij u bë në Prill 2016.

Urdhri Profesional I Mjekeve Veterinare Shqiptar është Ent Publik, profesional, i pavarur, që përfaqëson dhe mbron interesat e përbashkëta të anëtarëve dhe rregullon veprimtaritë dhe marrëdhëniet midis tyre në funksion të publikut. Si autoritet i vetrregullimit profesional i pavarur është i depolitizuar dhe i departizuar, i hapur dhe i barabartë për të gjithë anëtarët, pavarësisht nga përkatësitë e tyre sociale, racore, etnike, fetare apo bindjet politike.

Misioni

Misioni i Urdhrit është ruajtja e standardeve të larta në formimin, sjelljen profesionale dhe ushtrimin e profesionit të mjekut veterinar, duke garantuar mbrojtjen e shëndetit e mirëqenies së kafshëve dhe mbrojtjen e shëndetit publik.

Për përmbushjen e misionit, Urdhri Veterinar Profesional ushtron një sërë kompetencash që rregullohen nga Statuti i Urdhrit dhe Kodi i Etikës Profesionale, të cilat hartohen dhe miratohen nga Këshilli Kombëtar i Urdhrit.

Urdhri është organizimi në nivel kombëtar i mjekëve veterinarë që përfaqëson interesat e përbashkët të veterinerëve dhe rregullon marrëdhëniet ndërmjet tyre, në funksion të interest publik.

MESAZH NGA PRESIDENTI

Nje mireseardhje e ngrohte per secilin prej jush per te shenuar nje kapitull te ri ne udhetimin e Urdhrit Profesional te Mjekeve Veterinare. Jam vertet i nderuar dhe i perulur te mbaje pozicionin si President i ri i ketij organizmi.

Dua te falenderoj anetaret qe me besuan mua per te udhehequr Urdhrin Veteterinar Shqiptar. Eshte nje pergjegjesi qe e marr me shume seriozitet dhe perkushtim. Jam i emocionuar per mundesite qe na presin dhe potencialin qe kemi per te ndikuar pozitivisht ne fushen e Veterinarise.

Vizioni yne per te ardhmen eshte ai i bashkepunimit, inovacionit dhe rritjes. Duke punuar se bashku dhe duke ndare njohurite dhe ekspertizen tone, ne mund te vazhdojme te rrisim standardet e Veterinarise ne vendin tone. Ne vleresojme rendesine e konceptit dhe qasjes Nje Shendet – qe shendeti i njerezve dhe kafsheve eshte i lidhur ngushte dhe njerezit duhet te komunikojne dhe te punojne ne shume profesione per te miren me te madhe publike. Njerezit perfitojne nga kafshet nepermjet shoqerimit, mbrojtjes, produkteve ushqimore te sigurta dhe ushqyese, aktiviteteve te lidhura me punen dhe argetimit, biodiversitetit te jetes sone te eger dhe kerkimit dhe njohurive te reja per te permiresuar jeten tone.

Une inkurajoj secilin prej jush qe te marre pjese ne menyre aktive, te ndaje idete tuaja dhe te kontribuoje ne suksesin kolektiv te Urdhrit Veterinar Shqiptar. Se bashku, ne mund te krijojme nje te ardhme ku kafshet te marrin kujdesin me te mire te mundshem, veterineret te jene te fuqizuar me njohurite dhe mjetet me te fundit dhe pasioni yne per kafshet te nxit ndryshime pozitive e gjitha kjo ne dobi te shendetit publik.

Edhe nje here, ju shpreh mirenjohjen time te perzemert. Le te fillojme kete udhetim se bashku, te bashkuar ne dashurine tone per kafshet dhe perkushtimin per te avancuar profesionin veterinare.

Faleminderit.

Ervin Resuli

STAFI

Ervin Resuli

President

Shemsho Lamaj

Zv.President

Lindita Habili

Financiere

Xhulia Laze

Administrate

Anetaret e Këshillit Kombëtar